ددلاین ثبت نام کالج مک دنیل

تقویم آموزشی کالج مک دنیل برای دوره پیش پزشکی ترم عادی
مهر ماه 2024-2023

شروع و خاتمه دوره : 2 اکتبر تا 31 می

ثبت نام : 4 سپتامبر

تعیین سطح ،آشنایی و معرفی ،جشن شروع دوره ،مراسم خوش آمدگویی : 4 سپتامبر

شروع کلاسها :  2 اکتبر

امتحان ورودی دانشگاه ها : آپریل – می – جون

تقویم آموزشی کالج مک دنیل برای دوره کارشناسی ترم عادی
مهر ماه 2024-2023

شروع و خاتمه دوره : 7 اکتبر تا 31 می

ثبت نام ، آشنایی و معرفی ،جشن شروع دوره ،مراسم خوش آمدگویی : 5 سپتامبر

شروع کلاسها : 12 سپتامبر

3/5 - (2 امتیاز)