نماینده رسمی کالج مک دنیل مجارستان در ایران

نماینده رسمی کالج مک دنیل مجارستان در ایران می باشیم که مجموعه کالج مک دنیل به عنوان یکی‌ از مراکز آموزشی معتبر بین المللی و دارای قویترین گروه‌ آموزشی در کشور مجارستان به همراه نمایندگان و مشاوارن تحصیلی‌ کارآمد،رسمی‌ و مورد تایید سفارت مجارستان در ایران تلاش بر آن‌ دارند که اطمینان کامل شما جهت تحصیل در یک کشور کهن اروپایی و گذراندن پله‌های موفقیت جهت آینده‌ای بهتر را برای شما عزیزان فراهم آورند.ر

نماینده رسمی کالج مک دنیل و دانشگاه های معتبر مجارستان در ایران شما عزیزان را در مشاوره تحصیلی‌، آشنایی با کشور مجارستان و چگونگی‌ زندگی‌ در این کشور زیبای اروپایی، اقدام جهت دریافت پذیرش و ویزا و همچنین خدمات لازم جهت ورود و اسکان شما در این کشور همراهی خواهند کرد.

تنها نماینده رسمی کالج مک دنیل در ایران که به صورت اختصاصی برای کالج مک دنیل فعالیت دارد

Rate this page