شهریه های تحصیل در مجارستان

 شهریه های تحصیلی در مجارستان

دوره پیش دانشگاهی در مجارستان :

  • علوم پزشكي 5980 يورو
  • رشته هاي فني و مهندسی 6400 يورو
  • زبان انگلیسی 5980 یورو

رشته‌‌های پزشکی‌ مجارستان :

  • پزشکی – به مدت: ۶ سال – شهریهٔ هر سال 15000 تا 18000 دلار آمريكا
  • دندانپزشکی – به مدت ۵ سال – شهریهٔ هر سال 15000 تا 18000 دلار آمريكا
  • دکترای داروسازی – به مدت ۵ سال – شهریهٔ هر سال  9500 تا 12000 دلار آمريكا
  • دامپزشکی‌ :  به مدت ۵ سال – شهریه هرسال  15000 یورو

کلیه رشته‌‌های مهندسی‌:

  • ۳۲۰۰ یورو در هر ترم – به مدت ۶ تا ۸ ترم تحصیلی‌

رشته‌های علوم انسانی‌ و مدیریت و هنر:

  • ۲۵۰۰ – ۳۰۰۰ یورو در هر ترم  – به مدت ۶ تا ۸ ترم تحصیلی‌
5/5 - (1 امتیاز)